Mateřská školka Zádveřice-Raková

Pátek, 23. 03. 2018
A+ A A-
06-04-2017

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy Zádveřice – Raková, okres Zlín, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s § 34 odst. 2)zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018:

 


 

Termín vydávání žádostí

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vyzvednout od 10. dubna 2017 v přímo v mateřské škole, popř. stáhnout (OBOUSTRANNĚ!) z webových stránek mateřské školy. Stažení dokumentů níže ( Otevřít a editovat lze v placeném MS office, nebo neplaceném Libre office).

 


 

Doba přijímání žádostí

Středa, 3. 5. 2017 - od 08:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

 


 

1. Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

2. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.

3. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 34 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., účinnost od 1. 9. 2017).

4. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. dítěte, které dovrší 5 let k 31. 8. 2017). Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je BEZPLATNÉ až do zahájení povinné školní docházky (ust. § 123 odst. 2 školského zákona, účinnost od 1. 9. 2017), výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.

5. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 


 

Do 30 dnů budete informováni, zda vaše dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání.
Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude vyvěšen v MŠ Zádveřice -Raková a na webových stránkách MŠ. Všichni rodiče, jejichž dítě nebude přijato, dostanou vyrozumění o nepřijetí doporučenou poštou do 30 dnů od podání žádosti.

 

V Zádveřicích – Rakové, dne 5. 4. 2017
Bc. Markéta Jaroňková, ředitelka MŠ

Kalendář aktuálně

Nejoblíbenější články

eu 2017

Kontaktní informace Školka Zádveřice-Raková

footer mapa 02

 

Mateřská škola Zádveřice-Raková,
okres Zlín, příspěvková organizace

Zádveřice 357, 76312 Vizovice

 

IČO: 750 22 826
Tel: 577452396, 725777049
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo Vytvořit účet