Mateřská školka Zádveřice-Raková

Pondělí, 21. 01. 2019
A+ A A-
06-04-2017

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy Zádveřice – Raková, okres Zlín, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s § 34 odst. 2)zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019:

 


 Výsledky 2018 budou zveřejněny pod tímto odkazem od 28. 5. 2018


 

Termín vydávání žádostí

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vyzvednout od 3. dubna 2018 v přímo v mateřské škole, popř. stáhnout (OBOUSTRANNĚ!) z webových stránek mateřské školy. Stahujte níže - otevřít a editovat .doc lze v Libre office (zdarma) nebo  Word/MS office (komerční placený).

 


 

Doba přijímání žádostí

pátek, 11. 5. 2018 - od 08:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin

 


 

1. Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

2. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.

3. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 34 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., účinnost od 1. 9. 2017).

4.  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. dítěte, které dovrší 5 let k 31. 8. 2017). Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je BEZPLATNÉ až do zahájení povinné školní docházky (ust. § 123 odst. 2 školského zákona, účinnost od 1. 9. 2017), výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.

5. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 


 

Do 30 dnů budete informováni, zda vaše dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání.
Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude vyvěšen v MŠ Zádveřice -Raková a na webových stránkách MŠ.

 

V Zádveřicích – Rakové, dne 3. 4. 2018
Bc. Markéta Jaroňková, ředitelka MŠ

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo Vytvořit účet