Mateřská školka Zádveřice-Raková

Pátek, 25. 05. 2018
A+ A A-
16-01-2018

1.ADAPTAČNÍ PROGRAM V MŠ

ADAPTAČNÍ PROGRAM v MŠ

 

Zveme rodiče s budoucími školkáčky, aby nás navštívili v rámci adaptačního programu, jehož cílem je seznámení s prostředím mateřské školy a jejím chodem ještě před nástupem dítěte do MŠ.
První setkání proběhne ve třídě Berušky
v pondělí 12. 2. 2018 v 15:15 hod.
Termíny v dalších měsících budou včas upřesněny. S sebou si, prosím, vezměte vhodnou obuv do třídy.

Nástup do mateřské školy je významnou událostí v životě dítěte, ale také to znamená novou situaci pro celou rodinu. Doposud se chlapci a dívky pohybovali převážně ve známém domácím prostředí a najednou je čeká dočasné odpoutání od rodičů a seznámení s novým zázemím a kamarády. Mnohé děti tuto změnu zvládají bez obtíží, některé však potřebují více času na adaptaci.
Cílem čtyř setkání je postupné seznamování s prostředím školy a jejím každodenním provozem. Společně tak děti poznávají, že jim školka poskytuje nejen zajímavé vybavení a hračky, ale také je pro ně přívětivým a bezpečným místem, kde si hrají, objevují nové věci, rozvíjí své dovednosti, znalosti a budují si pozitivní vztahy s vrstevníky a paní učitelkami.

Nejoblíbenější články

eu 2017

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo Vytvořit účet