Mateřská školka Zádveřice-Raková

Pátek, 25. 05. 2018
A+ A A-
11-07-2017

Pokyny ke školnímu stravování

-výše stravného dětí je uvedena na nástěnce MŠ, celodenní stravné je v současnosti

ve výši 35,- Kč a dopolední ve výši 29,-Kč

/je zde podrobný rozpis, seznam alergenů, výše porce .../

-stravné se hradí inkasem / povolený limit by měl být 1 500,- Kč /

-inkaso se strhává vždy k 15.dni  v měsíci za minulý měsíc zároveň

s úplatou, která je za daný měsíc a to od 1.9.2017 ve výši 500,- Kč

-platba je poukazována na účet MŠ u ČSOB č. 181713869/0300

-zadejte pouze čísla účtů a částku, v.s nevyplňujte

-MŠ přiřadí Vašemu dítěti svůj variabilní symbol

Nejoblíbenější články

eu 2017

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo Vytvořit účet